De praktijk gaat zich uitbreiden in psychotherapie en coaching 
voor volwassenen.

Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe praktijknaam:

ParaLuna
www.paraluna.nl
(aan de website wordt nog hard gewerkt,
tot die tijd zal deze website actief zijn)


Soms loopt het thuis niet lekker of heeft u het gevoel dat uw kind door uw vingers glipt. Voor advies en begeleiding, kunt u terecht bij mij. Ik kan de situatie in huis aangenamer maken door middel van gezinsbegeleiding of door integratieve kindertherapie. In een korte tijd kan ik de vinger op de zere plek leggen. Door de sfeer prettig te maken, krijg ik snel vertrouwen en raak ik de kern van het probleem.

Integratieve kindertherapie
In deze vorm van kindertherapie ga ik samen met uw kind kijken wat er aan de hand is. Ik richt me niet alleen op de beleveniswereld van uw kind. Ook kijk ik naar de positie in het gezin en andere relaties in de buitenwereld. Op basis van de situatie en mogelijkheden bepaal ik welke therapievormen het beste van toepassing zijn. Uw kind staat altijd centraal. Niet de methode of de diagnose. Deze kortdurende en effectieve vorm van psychotherapie richt zich op kinderen vanaf 4 jaar. Lees verder

Gezinsbegeleiding
In een gezin kan weleens frictie zijn tussen ouders en kinderen. Meestal gaat het om gezinnen met een kind of een puber met gedragsproblemen of een psychiatrische aandoening, zoals ADHD, ADD, een vorm van autisme of ODD. Voor ouders en andere gezinsleden kan het lastig zijn om in huis een goed vangnet te creëren. Ik kom bij uw gezin thuis en werk met u om beter om te gaan met de probleemsituatie.
Aangezien gezinsbegeleiding in de gezinnen thuis plaatsvindt, kan ik dit alleen aanbieden in Boxtel, Vught, Rosmalen en Den Bosch en omstreken.
Lees verder

Individuele begeleiding
Naast kindertherapie en gezinsbegeleiding bied ik ook individuele begeleiding aan. Dit wordt doorgaans vergoed vanuit het PGB. De begeleiding kan geboden worden aan kinderen, pubers en volwassenen.

Mijn praktijk is nu ook op facebook. 'Like' om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en leuke tips: facebook